Desáté pravidlo pro šťastný život z knihy Cesta ke štěstí od L. Ron Hubbarda
10. PODPORUJTE VLÁDU, KTERÁ JE MÍNĚNA PRO VŠECHNY A JEDNÁ V ZÁJMU VŠECH
Bezohlední a zlí lidé a skupiny pro sebe mohou získat vládní moc a používat ji pro své vlastní účely.
Vláda, která je organizována a vedena pouze pro zištné jedince a skupiny, dává společnosti jen krátkou dobu životnosti. Tím je přežití všech, dokonce i těch, kteří o takovou vládu usilují, ohroženo. Dějiny jsou plné příkladů zániků takových vlád i společností. Odpor proti takovým vládám vede obvykle k dalšímu násilí.
Jsou-li taková zneužití rozšířená, je možno varovně zvýšit hlas. Nemusíte takovou vládu aktivně podporovat: aniž by člověk dělal něco nedovoleného, je přeci možno nakonec přivodit reformu jednoduše tím, že přestanete spolupracovat. Dokonce i v době, kdy je toto psáno, je na světě řada vlád, které ztroskotávají jen proto, že lidé vyjadřují svůj tichý nesouhlas prostě tím, že nespolupracují. Tyto vlády jsou v nebezpečí. Každý neočekávaný závan okolností by mohl znamenat jejich konec.
Na druhé straně, jestliže vláda očividně pilně slouží všemu svému lidu, ne skupině se zvláštními zájmy nebo duševně nemocnému diktátorovi — měla by být co nejvíce podporována. Existuje předmět jménem „vládnutí“. Ve školách se vyučuje většinou „občanská nauka“, která se ale zabývá jen složením existujících vládních organizací.