Oproti tvrzení zlých lidí, že všichni jsou zlí, existuje mnoho dobrých mužů a mnoho dobrých žen. Možná jste měli to štěstí některé takové poznat.

Ve skutečnosti je společnost udržována v chodu právě muži a ženami dobré vůle. Veřejní pracovníci, tvůrci veřejného mínění, ti, kteří dělají svoji práci v soukromém sektoru, ti všichni jsou ve velké většině lidé dobré vůle. Kdyby nebyli, už by svoji službu dávno vzdali.
Takoví lidé jsou lehce napadnutelní: právě proto, že jsou slušní, nevytvářejí žádná přehnaná ochranná opatření. Ale na nich záleží přežití většiny lidí ve společnosti.

Násilní zločinci, propagandisté, tvůrci senzací v masových sdělovacích prostředcích — ti všichni se pokoušejí odvrátit naši pozornost od každodenní a jisté skutečnosti, že by společnost vůbec nefungovala, kdyby nebyli lidé dobré vůle. Člověk lehce přehlédne skutečnost, že lidé dobré vůle jsou ti, kteří udržují svět v chodu a lidi na této planetě při životě, když hlídají ulice, učí děti, měří horečku, hasí ohně a říkají klidným hlasem rozumné věci.

Tito lidé ale přeci jen mohou být napadeni, a měla by být doporučena a přijata účinná opatření k jejich ochraně a k zabránění tomu, aby jim bylo ubližováno, neboť na nich záleží vaše vlastní přežití
a přežití vaší rodiny a přátel.

Chůze po cestě ke štěstí je daleko snadnější, když člověk podporuje lidi dobré vůle.

Část textu z knihy Cesta ke štěstí – soubor morálních pravidel od L. Ron Hubbarda