Nemůžete-li se spolehnout na lidi ve svém okolí, jste sami ohroženi. Jestliže vás lidé, se kterými počítáte, nechají ve štychu, může ve vašem životě dojít k nepořádku, dokonce může být ohroženo vaše přežití.
Oboustranná důvěra je základním stavebním kamenem v lidských vztazích. Chybí-li, spadne celá stavba.
Důvěryhodnost je věc, která se cení vysoko. Těší-li se jí člověk, berou ho druzí jako cenného.
Ztratil-li ji, může být považován za bezcenného.
Měli byste lidi ve svém okolí nechat, aby důvěryhodnost ukázali a zasloužili si ji. Stanou se tak mnohem cennější pro sebe samotné i pro ostatní.
Dodržujte slovo, které jste dali:
Když někoho o něčem ujistíte, zapřísaháte se nebo někomu něco slíbíte, musíte tyto věci skutečně udělat. Když člověk řekne, že něco udělá, tak by to měl udělat. Když člověk řekne, že něco neudělá, tak by to dělat neměl.
Úcta, kterou k někomu máte, se zakládá z velké části na tom, zda dodržuje slovo. Například i samotní rodiče by byli překvapeni, jak mnohou klesnout v očích svých dětí, když nedodrží slib.
Lidé, kteří dodržují slovo, se těší důvěře a jsou obdivováni. Lidé, kteří nedodržují slovo, jsou považováni za odpad. Ti, kteří své slovo porušují často, nikdy nedostanou další příležitost.
Člověk, který nedrží slovo, může brzy zjistit, že je svázán a chycen do všech možných „záruk“ a „zákazů“ nebo se dokonce vyřadí z normálních vztahů s ostatními. Neexistuje důkladnější prostředek, jak sám sebe poslat do vyhnanství, než nedodržet daný slib.