Osmnácté pravidlo pro šťastný život z knihy Cesta ke štěstí od humanisty L. Ron Hubbarda. Na základě tolerance se dají vystavět dobré lidské vztahy. Když člověk vidí masakry a utrpení, způsobené náboženskou netolerancí, které se táhnou celými dějinami lidstva až do dneška, pochopí, že netolerance je k přežití velice nepřátelská.
Náboženská tolerance neznamená, že člověk nemůže vyjádřit svou vlastní víru. Znamená to, že pokus podkopávat či napadat náboženská vyznání a přesvědčení druhých vedl vždy a rychle k těžkostem.
Od doby starověkého Řecka se filozofové mezi sebou hádali o povaze boha, člověka a vesmíru
Názory autorit přicházejí a odcházejí. V současnosti jsou filozofie mechanizmu a materializmu — které existovaly již ve starém Egyptě a Řecku — velkou módou: snaží se prosazovat, že všechno je hmota, a přehlížejí přitom, že samy, ať už jsou jejich vysvětlení evoluce jakkoli chytrá, stále nevylučují existenci přídavných faktorů, které by mohly brát nějakou roli a které by takové věci jako evoluce mohly stěží používat. Právě dnes jsou „oficiálními“ filozofiemi a vyučují se dokonce na školách. Mají vlastní fanatiky, kteří napadají přesvědčení a náboženství druhých. Výsledkem může být netolerance a hádky.
Jelikož se nikdy nemohly nejskvělejší hlavy od 5. století př. n. 1. nebo ještě dříve sjednotit v otázce náboženství a antináboženství, je to bitevním polem člověka, od kterého je lépe zůstat dále.