Existuje mnoho lidí, na které má člověk vliv. Tento vliv může být dobrý nebo špatný. Kdo vede svůj život v souladu s doporučeními, uvedenými v této knize, je pro druhé dobrým příkladem.
Ostatní kolem něj si nemohou pomoci a budou tím ovlivněni, bez ohledu na to, co říkají.
Každý, kdo se vás snaží odradit, to zkouší proto, že vám chce ve skutečnosti škodit nebo sleduje své vlastní cíle. V hloubi duše má před vámi respekt. Vaše vlastní šance na přežití se budou dlouhodobě zlepšovat, protože se pod tímto vlivem zmenší hrozba ze strany druhých lidí.
Jsou zde i jiné přednosti.
Nepodceňujte vliv, který můžete mít na druhé již pouhou zmínkou o těchto věcech a tím, že sami budete dobrým příkladem.
Cesta ke štěstí vyžaduje, aby byl člověk pro druhé dobrým příkladem.
Část textu z knihy Cesta ke štěstí – soubor morálních pravidel od L. Rona Hubbarda