Sedmé pravidlo pro šťastný život z knihy Cesta ke štěstí

Falešné informace mohou vést k tomu, že člověk dělá hloupé chyby. Mohou dokonce blokovat jeho přijímání pravdivých informací.
Člověk může řešit problémy existence, pouze pokud má pravdivé informace.
Jestliže člověka lidé z jeho okolí obelhávají, udělá lehce chybu a jeho potenciál přežití se zmenší.
Falešné informace mohou mít různé prameny: škola, společnost, zaměstnání.
Mnozí lidé chtějí, abyste něčemu věřili, jen aby dosáhli svých vlastních cílů.
Pravdivé je to, co je pravdivé pro vás.
Nikdo nemá právo vám vyhrožováním vnucovat informace a rozkazovat vám, abyste jim věřili. Není-li to pro vás pravdivé, není to pravda.
Promyslete si všechno sami, přijměte to, co je pro vás pravdivé, a zbytek hoďte přes palubu. Nikdo není nešťastnější než ten, kdo se pokouší žít ve zmatku lží.
Neříkejte škodlivé lži:
Škodlivé lži pocházejí ze strachu, zloby a závisti. Mohou lidi dohnat k zoufalým činům. Mohou zničit životy. Vytváří druh pasti, do které může spadnout lhář i oběť. Z toho může vzniknout chaos v mezilidských vztazích i společnosti.
Nepodávejte falešné svědectví:
Za přísahy nebo svědectví o nepravdivých „skutečnostech“ se ukládají vysoké tresty. Jedná se o „křivou přísahu“, a ta je velice přísně trestána.
Cesta ke štěstí vede podél cesty k pravdě.
Část textu z knihy Cesta ke štěstí – soubor morálních pravidel od L Ron Hubbarda