Osmé pravidlo pro šťastný život z knihy Cesta ke štěstí od L. Ron Hubbarda.
Většina národů vraždu od nejranějších dob až do dneška zakazovala a těžce ji trestala. Kdysi věta: „Nesmíš vraždit!“ byla chápána jako: „Nezabiješ!“, pozdějším překladem se však zjistilo, že v původním díle je vlastně psáno: „Nemáš vraždit!“
Mezi pojmy zabít a zavraždit existuje značný rozdíl. Zákaz každého zabití by vylučoval sebeobranu. Bylo by potom protiprávní zabít jedovatého hada, který se chystá uštknout dítě. Národ by držel zeleninovou dietu. Jsem si jistý, že můžete vidět mnoho příkladů obtíží, které by vznikly z všeobecného zákazu každého zabití.
„Vražda“ je něco docela jiného. Podle definice to znamená „nezákonné zabití člověka (nebo více lidí), obzvláště je-li to zabití zlým úmyslem“. Je jasné, že vražda je v tomto období nebezpečných zbraní příliš jednoduchá. Člověk by nemohl existovat ve společnosti, ve které by bol on sám, jeho rodina nebo přátelé, vystaven ne milost těch, kteří bez nejmenšího soucitu připraví člověka o život.
Právem stojí ochrana společnosti před vraždou a její potrestání na prvním místě.
Hloupí, zlí a duševně choří lidé zkoušejí řešit své skutečné nebo vymyšlené problémy vraždou. A je známo, že vraždí úplně bezdůvodně. Prosazujte a podporujte aktivně každý prokazatelně účinný program, který tuto hrozbu lidstva zvládá. Může na tom záviset vaše vlastní přežití.
Cesta ke štěstí nezahrnuje vraždy vašich přátel, vaší rodiny ani vás samotného.