Kúpeľný areál v Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.) prechádza najväčšou zmenou vo svojej histórii, ktorá si vyžiada celkové náklady viac ako 27 miliónov českých korún. Celkovo v ňom vysadia 476 nových stromov, 15 290 kríkov, 7 499 trvaliek a ošetria 104 drevín. Nová výsadba nahradí predchádzajúcu, ktorá už nevyhovuje zo zdravotného hľadiska stromov, alebo novej koncepcie územia. Práce začali v novembri 2013 a mali by byť ukončené do decembra 2014. Väčšina prác však bude skončená do začiatku hlavnej sezóny roku 2014. Informoval o tom generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice a.s., MUDr. Eduard Bláha.

„Projekt počíta s výsadbou zelene, ktorej počet približne dvojnásobne prevýši množstvo odstránených stromov a kríkov. Základnou myšlienkou projektu je spriehľadnenie parku a vytvorenie stromových alejí pozdĺž hlavných peších promenád. Nová zeleň bude zladená s rôznorodou architektúrou kúpeľného stredu. Jednotiacim prvkom sa stane aleja riečky Šťávnice. Celé územie, ktorého sa revitalizácia týka, je majetkom akciovej spoločnosti a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny. Autorom celkového riešenia novej výsadby je profesor Ivar Otruba, popredný znalec v odbore architektúry a urbanizmu,“ povedal E. Bláha.