Mezinárodní organizace Asociace pro lepší život a vzdělávání International (anglicky Association for Better Living and Education, zkratka ABLE) se věnuje řešení velkých společenských potíží drog, zločinu, negramotnosti a nemorálnosti. Mezinárodní organizace ABLE naplňuje tento účel tím, že slouží jako koordinační orgán pro nezávislé sítě, které využívají technologie L. Rona Hubbarda v čistě sekulárních charitativních a vzdělávacích aktivitách – Narconon, Criminon, Aplikovaná scholastika a nadace Cesta ke štěstí.
ABLE poskytuje vedení a podporu pro každou z těchto jednotlivě začleněných organizací, aby zajistila, že tyto splní své poslání a se svými programy osloví široké publikum.
Scientologická církev a její farníci sponzorují ABLE a její skupiny sociálního zlepšení. ABLE navíc získává finanční prostředky prostřednictvím darů a grantů od jiných subjektů.
Mezinárodní organizace ABLE je nezisková, od daní osvobozená obecně prospěšná společnost se sídlem v Los Angeles s kontinentálními a národními úřady po celém světě.
Více na scientology.org