Bardejovské kúpele navštívilo vlani 19 697 osôb, oproti 17 425 osobám v roku 2012. Zahraniční hostia predstavovali 1758 osôb, čo tvorilo cca 9 % zo všetkých návštevníkov. Najviac zahraničných klientov prišlo z Ukrajiny (35 %), Ruska (25 %), ČR, Poľska, Nemecka, Rakúska a iných krajín. Z celkového počtu 17 939 domácich klientov tvorili 46 % domáci samoplatcovia, 35,2 % klientom preplatili pobyt poisťovne a zvyšok boli rekondičné a rehabilitačné pobyty. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.
,,Počet klientov v roku 2013 nám narástol spolu o 13 %. Najviac nás potešil fakt, že sa zvýšil počet samoplatcov o 692, čo v tržbách predstavuje nárast o viac ako 15%. Nárast sme zaznamenali aj u klientov, ktorým preplatili pobyt poisťovne a to až o 471. Pripisujeme to zvýšenému počtu liečených diagnóz. Zo všetkých slovenských kúpeľov majú Bardejovské najširšie indikačné zameranie, liečia sa tu všetky ochorenia s výnimkou duševných a kožných,“ konštatovala T. Šatanková.

Dodala, že práve vysoké počty a rast samoplatcov v tvrdej konkurencii a stagnujúcej kúpnej sile obyvateľstva v posledných dvoch rokoch, už nedávajú priestor na taký rast ako doteraz. Kúpele však budú pokračovať v marketingových aktivitách a organizovaní atrakcií pre návštevníkov. Magnetom je predovšetkým komplex Wellness Spa.