Slovensko čaká veľká vlna zatepľovania a boom inštalácií zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Pomôžu pritom peniaze z eurofondov vo výške cca 115 miliónov EUR, z ktorých sa ujde vo forme dotácií aj občanom. Ak sa aj vy chystáte zatepľovať, či inštalovať na strechu zariadenia na výrobu OZE – slnečné kolektory na výrobu teplej úžitkovej vody, alebo solárne panely na výrobu elektriny, porozmýšľajte najprv o výmene strechy, či jej oprave.

Produktový manažér Tondach Slovensko, s. r. o., Peter Šebeňa k tomu poznamenáva: ,,Pred zatepľovaním obvodových múrov si určite dajte skontrolovať stav svojej strechy odborníkom. Nestačí iba letmý pohľad, ale je potrebná kontrola latovania, krokiev a podľa možnosti aj prekrytých častí, ako sú pomúrnice. Kritické miesta sú hlavne okolo detailov, ako sú úžľabia, komíny, prestupy cez strechu. V prípade dlhodobého zatekania, plesnivenia, či iného poškodenia latovania, krokiev, ale aj poškodenia muriva, vonkajších či vnútorných omietok, je nevyhnutné porozmýšľať nielen o výmene poškodených častí, ale radšej celej strechy. Plátanie je len dočasným riešením a ak chcete mať istotu pokojnej staroby, dajte si na dom novú kvalitnú pálenú keramickú škridlu. Tá nahradí starú krytinu – a to akúkoľvek, či je to plech, eternit, bitúmen, alebo iný materiál. Predpokladaná životnosť našej modernej pálenej škridly je minimálne 80-100 rokov a to bez akejkoľvek údržby.“