Jednotky activTek DuctStation ničí bakterie, plísně, zápach a další látky, které přispívají například ke snižování kvality potravin nebo které podstatně zkracují dobu, po kterou lze potraviny uchovávat. Jetnotka DuctStation využívá technologii ActivePure k prevenci před nárůstem těchto ohrožení v prostředí. Pracuje nepřetržitě na zlepšování kvality vzduchu.
http://www.activtek.cz/i24/