V najnovšom čísle mienkotvorného stredoeurópskeho časopisu Dimenzie, ktorý sa orientuje na náročnejšieho čitateľa na Slovensku a v zahraničí, nájdete aj tieto zaujímavé články a témy:

,,Katolíckej cirkvi na Slovensku chýbajú výraznejšie osobnosti. Slovensko podobne ako aj Cirkev sa zakuklili samé do seba,” tvrdí v rozsiahlom rozhovore Ambróz Martin Štrbák, jasovský opát Rádu premonštrátov. Podľa neho tam, kde vládne čo len najmenšia ilúzia blahobytu, tam kresťanstvo stráca svoju silu, pretože blahobyt dokáže dočasne ovládnuť človeka. Sme svedkami zaujímavého trendu – aj keď je náboženská sloboda a cirkvi sa môžu slobodne rozvíjať, na Slovensku klesá počet kresťanov a aj počet praktizujúcich katolíkov. ,,Ako má Cirkev osloviť človeka súčasnej doby a ako človek tejto doby, ktorý je nasýtený všetkým, ale môže byť aj duchovne prázdny, má a može zachytiť hĺbku Božieho posolstva?, pýta sa opát a pokračuje: ,,Veľké farské spoločenstvá, to je len prázdny pojem. Prežiť môže len niečo, čo je dynamické, aktívne, co dokáže riešiť problémy samo v sebe. Veľké celky vedú k pasivite veriacich. Prežitie kresťanstva preto vidím v aktívnych a dynamických spoločenstvách vericiach, ktorí vedia prečo veria a prečo takto žijú, prečo im vyhovuje kresťanský život , ktorí sa neboja kritiky a konfrontácie,” dodáva opát Ambróz.