V říjnu 2013 dobrovolníci z okresu Kern ze Scientologické církve pomáhali mladým lidem rozhodnout se žít život bez drog.
Randsburg je klidné městečko v okresu Kern, na jižním konci kalifornského Centrálního údolí. Město vzniklo a prosperovalo několik let poté, co bylo v okolí v roce 1895objeveno zlato. Turisté hledající letmý pohled na „Divoký západ“ navštěvují Randsburský obchod se smíšeným zbožím, cukrárna a staré vězení a prohlížejí si hornické muzeum, místní obchody se starožitnostmi a umělecké galerie.
Zdá se, že je nedotčeno plynutím času.
Ale v chatrčích a garážích v nedaleké poušti se skrývá jeden z nejvíce destruktivních prvků 21. století: továrny na pervitin. Podle Národního výzkumu ohrožení drogami (NDTS) Národního protidrogového zpravodajského centra (NDIC) z roku 2010 „představují výroba „ledového“ pervitinu a zneužívání drog největší hrozby v Centrálním údolí…“ A 22 z 28 dotazovaných úředníků prosazování práva v Centrálním údolí vidí pervitin jako drogu, která představuje největší nebezpečí v jejich jurisdikci.
V říjnu se tým scientologů rozhodl přinést pravdu o drogách místní mládeži a turistům, aby mladé chránili před katastrofálními důsledky zneužívání této a jiných drog.
Rozdávali výtisky Pravdy o drogách, brožury, která pomáhá mladým lidem pochopit, co drogy jsou a jak ovlivňují uživatele. Brožura poskytuje osobní pohled bývalých závislých na každou z uvedených látek.