21. Vzkvétejte a prosperujte
Někdy ostatní zkouší člověka utlačovat, ničit jeho naděje a sny, jeho budoucnost a jeho samotného. Ten, kdo má s někým jiným zlé úmysly, může zkoušet posměchem a mnoha jinými prostředky přivodit jeho úpadek. Snaha zlepšit sám sebe, být v životě šťastnější, se může z jakýchkoli důvodů stát terčem útoků. Někdy člověk musí takové útoky zvládnout přímo. Ale existuje dlouhodobá ochrana, která selže jen zřídkakdy. Co se tito lidé vlastně snaží způsobit? Snaží se člověka dostat dolů.
Mají představu, že je pro ně ten člověk určitým způsobem nebezpečný: že by pro ně mohl být ohrožením, kdyby byl úspěšnější. Pokoušejí se tedy různým způsobem potlačovat jeho talent a schopnosti.
Uvažování některých šílenců probíhá dokonce v těchto kolejích: „Když bude A úspěšnější, mohl by mě ohrozit, proto musím udělat vše, aby měl A menší úspěch.“ Zdá se, že takové lidi nikdy nenapadlo, že so tím z A mohou udělat nepřítele, přestože jím původně nebyl. To je pro takové šílence skoro jistá cesta do potíží. Někteří to dělají jen z předsudku nebo proto, že „někoho nemají rádi“. Je jedno, jak se o to pokusí, pravím cílem těchto lidí je dělat svoji oběť méně úspěšnou a způsobit, že v životě ztroskotá.
Abychom se s takovými situacemi a takovými lidmi opravdu vypořádali, a aby nakonec podlehli, máme jedinou šanci: vzkvétat a prosperovat.
Ano, je pravda, že se takoví lidé mohou rozzu