Typová řada domovních čistíren odpadních vod pro 5-50 EO pracující na principu SBR (sekvenční biologický reaktor).

http://www.asio.cz/cz/as-klaro-pzv