DOSLOV
Štěstí znamená zabývat se činnostmi, které se vyplácí. Ale existuje pouze jeden člověk, který může s jistotou říci, co vás udělá šťastnými: vy sami.
Pravidla uvedená v této knize jsou ve skutečnosti krajnice: jestliže je překročíte, jste jako řidič, který sjel do příkopu – výsledkem může být zničení daného okamžiku, vztahu, života.
Jen vy můžete říci, kam cesta vede, protože člověk sám si vytyčuje cíle pro příští hodinu, pro vztah, pro úsek života.
Někdy si člověk může připadat jako suchý list, kterým vítr hází přes špinavou ulici, nebo jako zrníčko písku, které někde uvázlo. Ale nikdo netvrdil, že život je něco klidného a uspořádaného, takový není. Člověk není ani potrhaný list, ani zrníčko písku – každý si může více nebo méně nastínit svou vlastní cestu a jít po ní.
Někdy si člověk možná myslí, že věci jsou už v takovém stavu, že je příliš pozdě něco s tím udělat, že dosavadní cesta je tak zmatená, že už nemá žádnou šanci nakreslit budoucí cestu, která by byla jiná. Ale na cestě je vždycky místo, kde můžete načrtnout novou cestu. A zkusit po ní jít. Není na světě člověka, který by nemohl nově začít.
Aniž bychom se obávali sebemenších námitek, můžeme říci, že ostatní se nám mohou vysmívat a pokoušet se nás různými prostředky vtlačit do příkopu, že nás mohou pokoušet různými způsoby svést k nemorálnímu životu.
Všichni tito lidé to dělají proto, aby dosáhli svých vlastních cílů