Neberte žádné drogy: Lidé, kteří berou drogy, nevidí vždy svět takový, jaký skutečně je. Nejsou opravdu tady. Na dálnici, při náhodném setkání nebo doma pro vás mohou být tito lidé velmi nebezpeční. Mylně si myslí, že „se cítí lépe“, „lépe jednají“, „jsou šťastní jen“ když si vezmou drogy. To je jen další iluze. Dříve nebo později drogy zničí jejich tělo. Odrazujte lidi od toho, aby brali drogy. Jestliže je berou, dodejte jim odvahu k tomu, aby vyhledali pomoc a dostali se z toho.
Nepijte přes míru alkohol: Lidé, kteří pijí alkohol, mají sníženou schopnost vnímání. Alkohol snižuje jejich schopnost reagovat – i když se jim zdá, jako by alkohol jejich schopnost vnímání zvýšil. Alkohol má určitou lékařskou hodnotu. Ta však může být dosti přeceněna. Nedovolte nikomu, kdo pil, aby vás vezl autem nebo aby řídil letadlo, ve kterém jste. Pití může brát životy více než jedním způsobem. I málo alkoholu může mít velké následky. Zabraňte tomu, aby nadbytek alkoholu vedl k neštěstí nebo smrti. Odvraťte lidi od nadměrného pití. Kdo si bere výše zmíněné body k srdci, bude v lepší tělesné kondici, aby mohl užívat života.
Část textu z knihy Cesta ke štěstí od L. Ron Hubbarda.
Více o knize na dianetika.cz