Elektronická výměna dat EDI je forma automatizované komunikace, bez manuálních zásahů. Dochází k výměně dokumentů obchodního styku mezi počítačovými systémy. Zprávy EDI mají jednoznačně danou strukturu, která je předem známá všem komunikujícím subjektům.

http://www.maggio.cz/