Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., Bratislava má dobrú správu pre svojich odberateľov. Od nového roka 2015 zníži pre všetkých svojich odberateľov – z radov obyvateľstva aj podnikov, ceny elektriny. Presná výška zníženia cien bude zverejnená o niekoľko dní, pretože ceny ešte podliehajú schváleniu regulátorom trhu, ktorým je ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Zatiaľ ešte nemáme schválené ceny energií na budúci rok. Príslušný cenový návrh sme už podali a teraz čakáme na jeho schválenie od ÚRSO. Už teraz však môžeme všetkým našim terajším i budúcim odberateľom elektriny oznámiť, že v novom roku budú za elektrinu od Energie2 platiť vo všetkých tarifných triedach menej ako v tomto roku. Percento zliav bude v rôznych tarifách rôzne, ale zníženie cien elektriny sa bude týkať všetkých našich zákazníkov a to na všetkých distribučných územiach,“ konštatoval D. Vlnka.

Dodal, že zníženie cien elektriny sa bude týkať tak silovej elektriny, ktorej výšku stanovuje Energie2, ako aj celkovej výslednej ceny ,,na faktúre“. Do nej sú zarátané aj rôzne poplatky spojené s prenosom, distribúciou či reguláciou sústavy. ÚRSO už dávnejšie signalizoval pokles týchto poplatkov. Dodávatelia však ešte stále čakajú na to, aká bude tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby.