Factoring je předem smluvně sjednaný odkup pohledávek, zpravidla se splatností do 180 dnů, firmou zaměřenou na factoring. Dodavatelé služeb i zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Tato faktoringová společnost je rázem věřitelem a přebírá od dodavatele rizika a běžně vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Co vám vůbec factoring přinese?
S factoringem je jednání s odběrateli o něco pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a získáte tím rovněž konkurenční výhody. Sami si pak také můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste zároveň připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu je určen regresní factoring?
Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur je pak 14 dnů či až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí na účet faktora, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou například s bankovním úvěrem.

A co tak zvané kreditní riziko?
V případě bezregresního faktoringu faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se pak převádí na konkrétní pojišťovnu, a z toho důvodu bývá označováno jako factoring s pojištěním. http://www.factoring.eu/regresni-factoring