Recyklace, respektive následné zpracování plastů, může probíhat hned několika způsoby. Jejich volba se odvíjí od fyzikálních a chemických vlastností zpracovávaných plastů a také od tvaru a účelu použití konečného výrobku.

http://www.puruplast.cz/hlavni-zpusoby-zpracovani-a-recyklace-plastu/