Naše těla jako nádoby stále plníme, ale ono je z nich třeba též ubírat, a tak pročišťovat a tvořit místo pro nové – lepší. S tímto vám pomůže detoxikace. Čínská medicína vidí kromě fyzického těla též duši a zásadní je pro ní proud energie v těle.