Všechny mezilidské vztahy, zda se už jedná o vztahy rodinné nebo pracovní, běžné nebo důvěrné, krátkodobé nebo dlouhodobé, mají společné určité faktory. Když tyto faktory znáte a víte, jak je použít, budete umět vytvořit náklonnost, vzájemnou podporu a obdiv, co vyústí do skutečně dobrých vztahů.
Existuje další konkrétní prvek společný pro všechny konflikty nebo rozladění. Když znáte tento prvek a pevný vzorec, jak ho použít, dokážete vyřešit jakýkoliv konflikt a obnovit harmonii a porozumění.
Na kurzu Jak zlepšit vztahy s ostatními, na základě děl L. Ron Hubbarda, se naučíte:
- Části porozumění – tři prvky, které spolu tvoří vzájemně propojený trojúhelník, který můžete použít s kýmkoliv.
- Kroky, které je třeba podniknout, abyste ve vztahu vyřešili otázku, kdo má pravdu a kdo ne, hlavně když při posazování pravdy hrozí, že to obě zúčastněné strany zničí.
- Dvě pravidla pro šťastný život.
Tyto přelomové objevy v mezilidských vztazích – spolu s ostatními důležitými faktory, které se na toto kurzu naučíte – povedou k vytvoření společného souhlasu a šťastnému životu, který bude plný vzájemné spolupráce.
Více na dianetika.cz