Řekneme-li, že drogy se staly nevětším problémem společnosti, zdaleka tím nevystihujeme skutečnou situaci. Tato nákaza se nevyhýbá žádné oblasti života. Nejpatrnějšími vedlejšími produkty drog jsou zločin a násilí. Přesto jsou pokřivená morálka, předčasně ukončené školy a ve skutečnosti také zničené životy neméně vážné a stejně rozšířené.
Tento problém se neomezuje jen na pouliční drogy. Podobně katastrofální následky mají také léky předepisované lékaři a psychiatry, ať se jedná o léky proti bolestem, uklidňující prostředky nebo antidepresiva.
L. Ron Hubbard se nezabýval tímto problémem, aby vyřešil tělesné potíže jednotlivců, ale bral to jako pokračování ve svém hledání cesty k osvobození člověka jako duchovní bytosti, přičemž si musel poradit s jakoukoli překážkou, kterou bylo nutné na této cestě vyřešit. Drogy takovou překážku představovaly.
Dokud pan Hubbard nevyvinul fungující program drogové rehabilitace, neexistovalo žádné řešení tohoto problému. Programy podnícené psychiatrií měly mnohem více neúspěchů než úspěchů a některé vyvolaly ještě větší závislost. Další lidé s lepšími úmysly zjistili, že dobré úmysly nestačí. Chyběla jim funkční technologie.
Tuto technologii přináší program pana Hubbarda. Jde bezpochyby o nejdůkladnější a nejúčinnější program na světě, neboť pomáhá dotyčnému zjistit, proč vůbec bral drogy, dále odstraňuje mentální a duchovní poškození způsobené drogami, očišťuje tělo od dlouho usazených zbytků drog a