Najväčšiemu európskemu nezávislému výrobcovi slnečných kolektorov, firme THERMO|SOLAR Žiar, sa tento rok podarilo dostať svoje výrobky do krajiny, ktorá nie je na každodennom zozname odberateľov. Afganistan sa tak pridal k exotickým krajinám ako Nepál, Botswana, Omán, Marokoa ďalšie, kde solárne systémy zo Žiaru nad Hronom spoľahlivo pracujú celé roky. Informoval o tom Ján Tomčiak technický pracovník THERMO|SOLARU.

,,Afganistan je skôr v našich končinách známy v negatívnych súvislostiach. THERMO|SOLARdo tejto exotickej krajiny dodal svoje zariadenia a poskytol svoje služby v rámci projektu „Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule“. Ten financovala Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a nositeľom projektu bola spoločnosť ELVOSOLAR, a.s. z Bratislavy. Zámerom projektu je odborná príprava a vyškolenie afganských partnerov projektu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE),“ vysvetlil A.Tomčiak.

Dodal, že k naplnenie cieľov projektu došlo z časti počas pobytuafganských partnerov na Slovensku v školiacom stredisku THERMO|SOLARU v Žiari nad Hronom a neskôr dodávkou a inštaláciou konkrétnych zariadení priamo v Kábule.

,,Samotná inštalácia zariadení sa uskutočnila v areáli Kábulskej univerzity, kde sa vytvorilo moderné, plne vybavené školiace centrum, so zameraním na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov.