Washington, D. C., USA
8. 10. 2013
Členové Kongresu, velvyslanci a stovky hostů oslavili první výročí Kanceláře pro národní záležitosti Scientologické církve ve Washingtonu, D. C.
Vládní úředníci, diplomaté a komunitní vůdci se připojili ke Kanceláři pro národní záležitosti Scientologické církve dne 3. října, aby oslavili roční výročí založení kanceláře ve Fraser Mansion ve Washingtonu, D. C. Speciálními hosty byli mj. členka Kongresu Corrine Brown z Floridy, bývalý kongresman Dan Burton z Indiany, čtyři velvyslanci, zaměstnanci Kongresu, hodnostáři a četní zástupci nevládních organizací.
Oslavu pomáhala moderovat herečka Jenna Elfman, držitelka Zlatého glóbu a Ocenění velvyslance dobré vůle od Howardovy univerzity za její práci v oblasti lidských práv a trestní rehabilitace a reformy.
Jenna Elfman hovořila o humanitárních programech, které Scientologická církev podporuje. „Když máte někomu pomoci, chcete skutečně vidět výsledky,“ řekla. „To je to, co je jedinečné na těchto programech sociálního zlepšení. Pokaždé, když jsou zavedeny, dojde k efektivní změně, zlepší se podmínky ve společnosti, lidé se zlepší.“
Kancelář pro národní záležitosti funguje jako centrální uzel pro šíření těchto programů mezinárodně, spolupracuje s tucty kongresových úřadů, se zastupitelskými úřady, ministerstvem zahraničí USA a neziskovými skupinami od svého založení 12. září 2012, aby svedli dohromady veřejný a soukromý sekt