Kodaň, Dánsko
17. října 2013
Dobrovolníci ze Scientologické církve v Dánsku byli mezi stovkami mírumilovných Dánů, kteří pochodovali v Pochodu míru na Mezinárodní den míru.
Stovky lidí zaplnily kodaňské ulice 21. září 2013, aby se zúčastnily Pochodu míru, akce k Mezinárodnímu dni míru pořádané organizacemi Vaše globální srdce (Tænk Med Hjertet) a Mládež za lidská práva Dánsko, iniciativou v oblasti lidských práv podporovanou Scientologickou církví.
Dav se shromáždil u parlamentu a rozjařený zástup mírumilovných Dánů šel odtud do Nørrebrohallenu, veřejné kulturní a sportovní haly v kodaňské čtvrti Nørrebro. Nesli transparenty, znaky a cedule Mládeže za lidská práva obsahující články Všeobecné deklarace lidských práv OSN.
V Nørrebrohallenu se pochodující z Pochodu míru a stovky dalších zúčastnili shromáždění k Mezinárodnímu dni míru, kde se konal koncert a panelové diskuse.
Všeobecná deklarace lidských práv OSN potvrzuje víru, že „nedílná důstojnost a… rovná a nezcizitelná práva všech členů lidské rodiny jsou základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě.“ Účastník diskuze reprezentující Mládež za lidská práva popsal důležitost vzdělávání mládeže o Všeobecné deklaraci lidských práv, aby další generace měly znalosti potřebné k tomu, aby udělaly mír skutečností.
„S tolika různými skupinami a lidmi, které se sešly, to opravdu byl velký den pro mír,“ řekl Liv Bangspo Petersen, zakladatel Vašeho globálního srdce. „Rádi pracujeme s Mládeží za lidská práva a