Komplexní správa počítačové sítě je předpokladem pro správné a stabilní fungování firemních systémů. Skládá se z řady dílčích úkonů, kterými pověřený správce sítě velmi účinně předchází vzniku neočekávaných problémů, které by mohly negativním způsobem ovlivnit a narušit chod procesů uvnitř firmy.