Milán, Itálie
4. 1. 2014
Každoroční koncert Spolu pro Afriku, organizovaný Sdružením pro lidská práva a toleranci, Oddělením pro lidská práva Scientologické církve v Miláně a Mládeží za lidská práva, napomáhá v Africe právu na vzdělání.
Milán, Itálie – Soubor plný hvězd pod vedením jazzové legendy Franca Cerriho vystoupil 19. prosince na každoročním benefičním koncertu „Spolu pro Afriku“ v Teatro Carcano. Byl organizován na podporu práva na vzdělání v Africe, výtěžek pomůže vybudovat školy v Ghaně pro děti, kterým by jinak bylo odepřeno právo na vzdělání.
Koncert se konal na oslavu 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv a šířil poselství o civilizaci založené na respektování každého jedince bez ohledu na rasu, vyznání či etnický původu. Byl organizován Sdružením pro lidská práva a toleranci, Oddělením pro lidská práva Scientologické církve v Miláně a Mládeží za lidská práva.
Mezi těmi, kdo se na jevišti připojili k Cerrimu, byli Dado Moroni, Mietta, Furio Di Castri, Nicola Angelucci, Paolo Recchia a Quando Jazz Fa Pop (Když se jazz stane popem), Antonino a Francesca Touré a Federick.
Vzdělávání v Africe je záležitostí naléhavého znepokojení. Podle zprávy Institutu pro statistiku UNESCO z roku 2010, Gramotnost dospělých a mládeže: globální trendy v rovnoprávnosti pohlaví, asi 776 milionů dospělých na světě, většina z nich ženy, neumí číst a psát; 75 milionů dětí nikdy nechodilo do školy. Seznam srovnávací gram