Brescia, Itálie
5. 1. 2014
Scientologická církev v Brescii a zástupci různých náboženství a vyznání hovořili o významu svobody náboženského vyznání na konferenci o lidských právech na počest Dne lidských práv 2013
Náboženští vůdci se spojili v ekumenickém projevu úcty k lidským právům na konferenci pořádané Sdružením pro lidská práva a toleranci dne 18. prosince. Panelisté zastupovali mnoho z italských náboženských komunit.
V tomto roce Den lidských práv připomínal 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv, který byl přijat OSN 10. prosince 1948.
Mezi 30 právy vyhlášenými Všeobecnou deklarací lidských práv je svoboda náboženského vyznání: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“
Každý z panelistů poskytl svůj pohled na význam lidských práv. Ředitel veřejných záležitostí Scientologické církve v Brescii předložil přehled o iniciativách v oblasti lidských práv podporovaných církví a vzdělávací materiály, které dává k dispozici každé skupině nebo jednotlivci, kteří chtějí podporovat cíle Všeobecné deklarace lidských práv.
Scientologové z pěti kontinentů se sp