Londýn, Anglie
12. 10. 2013
Scientologická církev v Londýně si připomněla Mezinárodní den míru diskuzí o lidských právech u kulatého stolu s cílem podpořit společné úsilí k nastolení míru v celém Londýně.
Scientologická církev v Londýně oslavila Mezinárodní den míru 17. září kulatým stolem, kterého se zúčastnil mírový vyslanec OSN, nositel Řádu britského impéria Dr. Iftikhar Ayaz. Událost rozvinula téma Mezinárodního dne míru OSN 2013: „Vzdělání pro mír“.
Veřejní činitelé, umělci a pedagogové se zapojili do živé diskuse o tom, co může veřejný a soukromý sektor udělat, aby přinesl mír do celého Londýna.
V roce 2011 se Londýn zmítal v nepokojích, které se šířily po celé Anglii, měly za následek smrt pěti lidí a odhadované ztráty způsobené škodami na majetku v hodnotě více než 100 miliónů britských liber. Mnohé okolnosti, které přispěly k nepokojům tehdy, pokračují dodnes.
Mark Pinchin, ředitel pro zvláštní záležitosti Scientologické církve v Londýně, představil účastníky Spolu za lidská práva (UHR), iniciativy pro výchovu k lidským právům, kterou Církev podporuje. Představil materiály UHR, které Církev dává k dispozici pedagogům, vymahatelům práva a komunitním programům.
Pinchin popsal výsledky vzdělávání mládeže o Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. Zvyšováním povědomí o právech, která mají všichni muži, ženy a děti společná, pomáhá program překlenovat rozdíly a přinášet tolerantnější a humánnější postoj vůči ostatní