Akciovú spoločnosť Kúpele Luhačovice navštívilo v roku 2014 viac ako 33 tisíc klientov, čo znamená medziročný nárast približne o 10%. Výrazným spôsobom k tomu prispel ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotel, kde kúpele zaznamenali medziročný nárast o 1100 hostí. K nárastu došlo aj u pobytov hradených zdravotnými poisťovňami (dospelí aj deti), kde bol pokles v predchádzajúcich rokoch najvýraznejší. Informoval o tom výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice Ing. JiříDědek, MBA.

,,Po výraznom prepade v predchádzajúcich rokoch sme zaznamenali v uplynulom roku oživenie. Dopyt po kúpeľných pobytoch sa postupne zvyšoval. Celkovo sme sa priblížili výsledkom dosiahnutým v roku 2011, teda v čase pred zavedením indikačného zoznamu z októbra 2012. Dosiahnuté výsledky v komplexnej kúpeľnej starostlivosti dospelých aj detí boli priaznivo ovplyvnené aj možnosťou liečiť nové indikácie, ktoré rozšírili okruh liečených ochorení v roku 2012. Išlo predovšetkým o liečbu pohybového aparátu a ochorenia nervové u dospelých a choroby kožné, tráviaceho ústrojenstva a onkologické u detí. Rovnako zníženie vekovej hranice pre liečbu detí so sprievodom z 5 rokov na 1,5 roka malo kladný vplyv na celkové výsledky. Priaznivý vývoj bol podporený snahou ministerstva zdravotníctva korigovať necitlivé obmedzenia predošlej vlády a najmä potom zrušením regulačného poplatku 100 Kč od januára 2014.