V roku 2018 si verejnosť pripomína 150. výročie narodenia najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča (nar. 23. augusta 1868 Turej Lúke, teraz súčasť Myjavy – zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave). V Kúpeľoch Luhačovice sa zachoval najrozsiahlejší súbor jeho architektonických diel, ktoré prispeli k svetovej sláve týchto malebných kúpeľov. Spoločnosť Kúpele Luhačovice, a. s. sa stará o odkaz Dušana Jurkoviča. V Luhačoviciach spravuje ojedinelý súbor jeho zachovalých stavieb, postavených počas iba troch rokov v štýle takzvanej ľudovej secesie. Všetky sú kultúrnymi pamiatkami.
Nielen v Luhačoviciach sa hostia môžu zoznámiť s Jurkovičovými realizáciami. Aj okolie poskytuje možnosť oceniť jeho tvorbu, či už je to na Sv. Hostýne (Krížová cesta), v Rožnove pod Radhoštěm (rozhľadňa), na Pustevnách (Libušín, Maměnka), v Brne (Jurkovičova vila). Na slovenskej strane hraníc je to na bradle mohyla M. R. Štefánika a v Skalici Slovenský dom.
Dušana Samuela Jurkoviča radíme medzi významné osobnosti európskej modernej architektúry. V architektovom živote zohrali dôležitú úlohu luhačovické kúpele a obdobie budovania moderných luhačovických kúpeľov v prvých rokoch 20. storočia je s jeho menom nerozlučne spojené. Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868-1947) patrí k významným osobnostiam európskej architektúry. Narodil sa v Turej Lúkepri Myjave a detstvo strávil v atmosfére slovenského obrodeneckého hnutia v Brezovej pod Bradlom.