Kúpele Nimnica za posledné roky prechádzajú výraznými zmenami, ktoré prinášajú zvýšenie úrovne ubytovacích zariadení a zlepšenie kúpeľných služieb. V roku 2010 bolo uvedené do prevádzky medicínske wellness centrum. V prvej etape rekonštrukcie kúpeľného domu (KD) Balnea Grand, predtým Balneoterapie, vznikli nové priestory masáží, vodoliečby, elektroliečby a telocvične. Nové wellness znamená výrazný zlom v kvalite poskytovaných služieb, čím sa kúpele dostali na úroveň najlepších slovenských kúpeľov.
Riaditeľ kúpeľov Martin Pavlík k tomu poznamenáva: ,,V tomto trende budeme pokračovať. Už v najbližších mesiacoch pripravujeme veľké investičné akcie. V januári 2014 začneme rekonštruovať vnútorný bazén, ktorý by sme chceli opäť otvoriť už v polovici februára 2014. Investícia si vyžiada cca 500 000 eur. Nový bazén bude nerezový, relaxačný, s pridávaním minerálnej vody, doplnený sedacími lavicami, masážnymi tryskami na chrbát a chodidlá. Kompletnou výmenou prejde filtračný systém, okrem klasickej bude aj ozónová a UV filtrácia. V rámci estetickej časti budú kompletne prerobené obklady, strop, doplní sa výkonnejšia klimatizácia. Ide o ďalšie zvýšenie kvality, tak, aby Kúpele Nimnica spĺňali náročné štandardy špičkových kúpeľných zariadení a služieb. Okrem investícií, neustále rozširujeme okruh služieb, čo sa prejavuje aj tým, že máme kvalitný zdravotnícky personál.