Příručka pokročilého sebe-procesingu podle postupů amerického vědce L. Rona Hubbarda je součástí kurzu, který je teď možné studovat. Tato kniha obsahuje i několik pojednání, která uvádějí ten nejobsáhlejší popis Ideálního stavu člověka. Zjistěte, proč se vzorce chování stávají pevně fixovanými; proč se zvyky nelze zdánlivě skoncovat; jak mají nad člověkem větší moc rozhodnutí, která učinil před dávnou dobou, než rozhodnutí, která učinil dnes; a proč si člověk uchovává minulé negativní zkušenosti v přítomnosti. To všechno je jasně vyloženo v Tabulce postojů – v ohromném objevu od L. Ron Hubbarda, který tuto oblast pečlivě studoval a přišel na zatím nerozpoznané věci ohledně mysli a chování člověka. Tabulka vysvětluje reakce jedince na život. To vše se můžete v kurzu podle této knihy naučit a pomocí praktických cvičení tak více porozumět životu samotnému.
Více na dianetika.cz