L. Ron Hubbard (1911–1986) je zakladatel scientologického náboženství. První Scientologická církev byla založena scientology v Los Angeles v roce 1954 a dnes zahrnuje celý svět; ve 167 zemích je více než 11 000 církví, misí a přidružených skupin.
Výzkumy pana Hubbarda v oblasti mysli a ducha jsou k dispozici v materiálech, které obsahují 18 svazků technických spisů, 12 svazků administrativního díla a 3 000 nahraných přednášek popisujících různé aspekty Dianetiky a Scientologie. Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, jeho nejznámější dílo, se od roku 1950 objevila na 600 seznamech bestsellerů a prodalo se jí 22 milionů výtisků. Jeho soubor děl z beletrie a literatury faktu zahrnuje více než 100 milionů slov.
L. Ron Hubbard zanechal mimořádné dědictví: nesmírné množství moudrosti, která vede Člověka k duchovní svobodě; nejrychleji rostoucí náboženství v dnešním světě; a organizační strukturu, která umožňuje náboženství neomezený růst.
Pan Hubbard také ve velké míře psal o tématech vzdělávání, odvykací léčbě při závislosti na drogách, morálce a mnoha dalších oblastech a vyvinul technologie s širokým uplatněním v sekulárních programech včetně Narcononu, Criminonu, Aplikované scholastiky a Cesty ke štěstí.

„Nevedl jsem život v ústraní a pohrdám mudrcem, který nežil, a učencem, který není sdílný. Už žilo mnoho moudřejších, než jsem já, jen málokterý však ušel tak dlouhou cestu.“
„Prozkoumal jsem život shora dolů a zdola nahoru. Vím, jak vypadá z obou stran. A v