Akciovou společnost Lázně Luha¬čovice navštívilo v roce 2014 více než 33 tisíc hostů, což znamená meziroč¬ní nárůst o přibližně 10 %. Výrazným způsobem k tomu přispěl ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel, kde lázně zaznamenali mezi¬roční nárůst o 1100 hostů. K nárůstu došlo rovněž u pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami (dospělí i děti), kde byl pokles v předcháze¬jících letech nejvýraznější. Informoval o tom výkonný ředitel Lázní Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA.
„Po výrazném propadu v předchozích letech jsme zaznamenali v uplynulém roce oživení. Poptávka po lázeňských pobytech se postupně zvyšovala. Celkově jsme se přiblížili výsledkům dosaženým v roce 2011, tedy v době před zavedením indikačního seznamu z října 2012. Dosaže¬né výsledky u komplexní lázeňské péče dospělých i dětí byly příznivě ovlivněny i možností léčit nové indi¬kace, které rozšířily okruh léčených onemocnění v roce 2012. Jednalo se především o léčbu pohybového aparátu a nemoci nervové u dospě¬lých a nemoci kožní, trávicího ústrojí a onkologické u dětí. Rovněž snížení věkové hranice pro léčbu dětí s do-provodem z 5 let na 1,5 roku mělo kladný vliv na celkové výsledky. Příznivý vývoj byl podpořen snahou ministerstva zdravotnictví korigovat necitlivá omezení předcházející vlá¬dy a zejména pak zrušením regulač¬ního poplatku 100 Kč od ledna 2014.