Pôvabné kúpeľné mestečko Luhačovice je, vďaka bohatej ponuke kultúrneho vyžitia, právom považované za kultúrne a spoločenské centrum juhovýchodnej Moravy. Najväčšie moravské kúpele sú tiež úzko späté so svetovo známym hudobným skladateľom Leošom Janáčkom, ktorý ich navštívil dvadsaťpäťkrát. Tohtoročný 23. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, konaný v dňoch 14. – 18. 7. 2014, slávnostne otvárajú v pondelok 14. 7. pri buste Leoša Janáčka s účasťou čestných hostí. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a.s.

,,V cykle piatich koncertov sa predstaví Český filharmonický zbor Brno, Českí komorní sólisti, violistka Jitka Hosporová s Janáčkovým komorným orchestrom, Emil Viklický trio, varhaníci Kateřina Chroboková s mezzosopránistkou Dagmar Šaškovou a sopranistka Eva Dřízgová – Jirušová s tenoristom Alešom Brisceinom a Filharmóniou Bohuslava Martinů,“ vymenoval J. Dědek.

Dodal, že k Luhačoviciam neodmysliteľne každoročne patrí Luhačovické kultúrne leto s hudobnými a divadelnými festivalmi. K hlavným programom patria festivaly, ktoré sú navštevované hosťami zo všetkých kútov Česka i zahraničia.