Revitalizovaný kúpeľný areál v Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice, a. s.) slávnostne odovzdali verejnosti do užívania 19. júna 2014. Slávnostný akt sa uskutočnil na záver koncertu Hudby Hradnej stráže a Polície ČR, za účasti generálneho riaditeľa Kúpeľov Luhačovice, a. s., MUDr. Eduarda Bláhu, autora celkového riešenia nových výsadieb v kúpeľnom parku profesora Ivara Otrubu, popredného znalca v oblasti architektúry a urbanizmu a Ing. Aleny Vránovej, hlavnej architektky projektu.

Počas niekoľkých mesiacov prešiel areál kúpeľov najrozsiahlejšou premenou Lázeňského (Kúpeľného) námestia a parku za posledných niekoľko desiatok rokov. Revitalizácia zahŕňa spolu celkovú výsadbu 476 stromov, 15 290 kríkov, 7 499 trvaliek a ošetrenie 104 drevín. Kúpeľný areál v Luhačoviciach je známy radom architektonicky ocenených stavieb i svojou rozlohou. V súčasnej dobe vrcholí zásadná zmena, ktorá sa týka zelene. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice pripravovala projekt obnovy zelene koncepčne už od roku 1992 v spolupráci s odborníkmi z tuzemska i zahraničia. Celé územie, ktorého sa revitalizácia týka, je v majetku akciovej spoločnosti a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny. Autorom celkového riešenia nových výsadieb v kúpeľnom parku je profesor Ivar Otruba, uznávaný v ČR i v zahraničí.