Tento web se zajímá ve svém názvu http://www.lzidnes.cz každodenními problémy české politiky a jejich náznakem řešení. Není samospasitelný, nicméně pokud půjdete na http://www.lzdiDNES.cz, dozvíte se něco o jisté politické satiře v České Republice.