Tento mechanický zemní filtr slouží jako třetí stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod.

http://www.asio.cz/cz/as-bio-filtr