| MELBOURNE, AUSTRÁLIE • 28. ZÁŘÍ, 2013 |
Na Mezinárodní humanitární den 14. srpna proběhla v Scientologickém centru v Melbourne oslava, na které se sešli farníci a lidé z komunity, aby potvrdili pana Parsu Sharma-Luitala za jeho práci při prosazování práv uprchlíků.
Sharma-Luital, který byl dvakrát uznán Victoria multikulturní komisí cenou za znamenitost pro jeho významný přínos při prosazování kulturní rozmanitosti a multikulturalismu, je výkonný člen nepálské asociace Victoria a prezident bhutánské komunity v Austrálii. Snaží se pomoci uprchlíkům, kteří našli azyl v Austrálii.
Sharma-Luital, který se nedávno zúčastnil konference OSN za lidská práva pro uprchlíky v Ženevě jako zástupce Australské rady pro uprchlíky, kde hovořil o situaci více než 100.000 Bhutánců, kteří jsou nuceni opustit svou zemi a přežívat v uprchlických táborech v Nepálu, kde on sám a jeho rodina žili po 19 let.
Těm, kteří žijí v uprchlických táborech v Nepálu a všem uprchlíkům, je upíráno právo na státní příslušnost – porušení Článku 15 Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.
Sharma-Luital potvrdil Scientologickou církev za iniciativu pro zvýšení povědomí o lidských právech, která může hrát významnou roli při zlepšování osudu uprchlíků.
“Jedná se o úžasný program pro mladé lidi” říká. “Mládež by měla být poučena o lidských právech. Takto učiníme tento svět bezpečnějším a klidnějším místem pro každého.”
____
Sciento