Náboženské technologické centrum (Religious Technology Center, RTC) je nezisková náboženská organizace, která byla vytvořena v roce 1982 na zachování udržování a ochranu scientologického náboženství.
RTC má nejvyšší církevní autoritu pro standardní a ryzí použití náboženských technologií zakladatele Scientologie L. Rona Hubbarda.
RTC není součástí řídící struktury Církve a není zapojeno do jejích každodenních záležitostí. Je držitelem dianetických a scientologických ochranných známek a obchodních značek, dohlíží na to, že scientologické náboženské technologie se používají v přesném souladu se Spisy a nejsou pozměňovány zneužitím nebo nesprávným použitím. Zatímco od každé organizace Scientologie a ve skutečnosti od každého scientologa se očekává zajištění standardního uplatňování scientologických spisů, RTC je konečným arbitrem pravověrnosti. Předsedou představenstva Religious Technology Center je pan David Miscavige.