Vymeniť okná na celom dome za moderné kvalitné drevené nie je lacná záležitosť, ale určite sa oplatí. Už len samotná výmena okien aj bez zateplenia prináša významnú úsporu energie. Ešte viac však ušetríte pri výmene okien a súčasnom zateplení. Ak sa rozhodnete zatepľovať, určite vymeňte aj okná. A to nielen staré drevené, ale aj staršie plastové, či hliníkové, ktoré už nespĺňajú tepelnotechnické požiadavky.
Spoločnosť Makrowin, s.r.o., Detva patrí medzi výrobcov najkvalitnejších energeticky úsporných drevených a drevohliníkových okien na Slovensku. Jej riaditeľ Dušan Majer hovorí: ,,Uvažovať v súčasnosti o stavbe alebo stavebnej úprave, ktorá nespĺňa minimálne nízkoenergetický štandard, je krátkozraká a zmarená investícia. Ceny energií už len porastú a nikto si nemôže dovoliť vyhadzovať peniaze za vykurovanie atmosféry. Preto je dôležité precízne si vyberať okná a to, ako pri rekonštrukciách starších stavieb, tak už aj pri projekcii nových domov – najlepšie s nízkoenergetickým, či pasívnym štandardom. Objektívnym kritériom na posúdenie kvality okien je súčiniteľ prechodu tepla Uw.“
Poukazuje aj na to, že najväčšiu plochu okna tvorí sklo, ktoré zohráva rozhodujúcu úlohu pri tepelných ziskoch budovy. Preto je dôležité pri oknách na rodinný dom v dnešnej dobe používať len izolačné trojsklo a na dvojsklá treba už pomaly zabudnúť. Kvalitné izolačné trojsklo má kladnú energetickú bilanciu.