Na konferenci vystoupí významní zahraniční i domácí odborníci a zástupci EU, představitelé akademické sféry i reprezentanti finančního sektoru.

V úvodním bloku vystoupí se svými odbornými přednáškami z oblasti tematického zaměření konference pozvaní keynote speakeři. Následovat bude panelová diskuse s názvem Výzvy a bariéry v současných podmínkách složená z dalších předních expertů v dané problematice.

http://www.newtoncollege.cz/novinky/nc-porada-mezinarodni-odbornou-konferenci