Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vypísala 5. kolo vydávania poukážok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach. Bude trvať od utorka 29. novembra 2016 do 6. decembra 2016, pokiaľ ho SIEA neukončí skôr. Predčasné ukončenie je možné, ak doručené žiadosti o vydanie poukážok prekročia výšku alokovaných finančných prostriedkov určených pre 5. kolo o viac ako 50 %. Na podporu inštalácie malých zariadení na výrobu tepla z OZE sú v tomto kole určené 4 milióny eur a kolo je určené iba pre územie menej rozvinutých regiónov, čiže netýka sa Bratislavského kraja. Platnosť poukážok je 4 mesiace od vystavenia.
V predchádzajúcom 4. kole zaznamenala SIEA už po 20 minútach 1,5-násobne vyšší záujem oproti vyčlenenej sume. Formulár žiadosti v 4. kole vyplnilo 2181 domácností. V Bratislavskom samosprávnom kraji bude podporených 152 inštalácií v celkovej hodnote 500-tisíc eur a v ostatných regiónoch Slovenska získalo poukážku 630 domácností za 2 milióny eur.
Riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas radí: ,,Doterajšie skúsenosti z posledných kôl ukazujú, že aj piate kolo bude pravdepodobne trvať iba niekoľko minút.