Čistý vzduch je základom hygieny v obývacích miestnostiach. Závisí však od správneho a účinného vetrania. Odborníci radia, že vetrať treba intenzívne a krátko, aby dochádzalo k čo najmenším energetickým stratám. Uniknuté teplo totiž musíme čím skôr dostať späť do bytu, kvôli tepelnej pohode. Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s. r.o., Detva k tomu hovorí: ,,Moderné okná, aké vyrába naša spoločnosť, dokonale plnia funkciu tepelnej, ba aj vzduchotesnej izolácie, preto je dôležité nepodceňovať úlohu pravidelného vetrania miestností. Vetranie je veľmi dôležité, ale aj najviac podceňované. Vetraním zabezpečujeme hygienu vnútorného prostredia, ktoré je znečisťované uvoľňovaním škodlivín. Úloha vetrania je tieto škodliviny zrieďovať a odvádzať von.“

Prečo treba vetrať

Faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje kvalitu vzduchu v obývaných miestnostiach, je predovšetkým človek. Jeho dýchaním vzniká oxid uhličitý aj vodné pary. Znečisťovanie ovzdušia však priamo podporujú rôzne činnosti, ako je varenie, pranie, používanie chemikálií.
Kvalitu ovzdušia v interiéri ovplyvňujú aj stavebné materiály. Omietka už nie je len vápno a cement, ale aj chémia, ktorá urýchľuje procesy v stavebníctve. Odklon od prírodných materiálov spôsobuje zvýšenie voľných prchavých látok (VOC) v miestnostiach. Okrem pár a oxidu uhličitého sa do ovzdušia dostávajú takto dusíkaté zlúčeniny a voľné prchavé látky, ale aj škodliviny, ktoré priam nútia otvoriť okná a vyvetrať.