Filipíny
16. prosince 2013
Pomoc Filipínám zotavit se z tajfunu Haiyan
Měsíc poté, co super-tajfun Haiyan zpustošil Filipíny, je země stále v šoku. Mise Scientologické církve v Manile okamžitě povolala na pomoc své Dobrovolné duchovní. K nim se připojili Dobrovolní duchovní ze zahraničí, kteří pokračovali v poskytování podpory, aby pomohli zemi s obnovou.
Tajfun, na Filipínách známý jako Yolanda, zasáhl zemi 8. listopadu s přetrvávajícími větry dosahujícími rychlosti až 313 km/h. Více než pět tisíc lidí zemřelo a OSN odhaduje, že 1,9 mil. lidí bylo donuceno opustit své domovy. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže zničila bouře živobytí více než pěti milionům lidí a nechala 2,4 milionů lidí bez jídla.
Scientologický tým Odezva na katastrofu, vedený zkušeným Scientologickým Dobrovolným duchovním Ayal Lindeman z New Yorku, a členové Indické výpravy dobré vůle Scientologických dobrovolných duchovních spolupracují s vládními agenturami a humanitárními organizacemi na pomoci při distribuci potravin a zásob.
Poté, co se postarali o fyzické blaho těch, kteří přežili, řeší Dobrovolní duchovní také jejich osobní potřeby, poskytují scientologické asisty, techniky vyvinuté zakladatelem Scientologie L. Ronem Hubbardem, které se zaměřují na emocionální a duchovní faktory traumatu, nemoci a zranění. Asisty lze snadno dodávat a naučit se je a Dobrovolní duchovní trénují členy rodin, vůdce komunit a dalších dobrov