Svetoznáma minerálna voda Vincentka, prameniaca v kúpeľoch Luhačovice, je dlhodobo spätá s otorinolaryngológiou (ORL). Lekári ORL sú Vincentkou nadšení a využívajú jej liečivé účinky na prevenciu i ochorenia horných a dolných dýchacích ciest desiatky rokov. Akciová spoločnosť Vincentka, ktorá obnovila plnenie minerálky Vincentky do fliaš pred 20 rokmi a vyrába z nej aj produkty, podporuje rad konferencií a pracovných stretnutí odborníkov z radov ORL. Ide o inšpiratívne stretnutia, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene skúseností. Na poslednej takejto odbornej konferencii ,,ORL Vincentka Fórum 2018“, v Prahe, sa v novembri zúčastnilo viac ako 130 ORL expertov z ČR a Slovenska. Usporiadala ju Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v spolupráci s Vincentkou, a.s. Informoval o tom riaditeľ Vincentky, a.s., Ján Šumšal.

Na otázku, čo sa im vybaví pri slove Vincentka a čo želajú Vincentke do ďalšieho obdobia, účastníci konferencie odpovedali.

MUDr. Zdeněk Čada, PhD, Klinika ORL chirurgie hlavy a krku FN Motol v Prahe:
Vincentka je prvou voľbou liečby nádchy pri mojich deťoch a spoločnosti Vincentka by som rád zaželal veľa úspechov a mnoho vyliečených pacientov.
MUDr. Jaroslav Betka, Klinika ORL chirurgie hlavy a krku FN Motol v Prahe:
Vincentku odporúčame dnes a denne väčšine našich pacientov so zápalmi horných ciest dýchacích a všetkým pacientom po nosových operáciách, ktorých je na našom pracovisku veľké množstvo.